RIANTHUIS TRAJECT

 
Slides__Tekengebied 1.png

1. VERKOOPGESPREK

Tijdens het verkoopgesprek maken wij kennis met elkaar. Wij leggen uit wat RiantHuis is, welke mogelijkheden er zijn en hoe het RiantHuis traject verloopt. Wij bespreken de wensen van de klant en vragen naar de gezinssamenstelling. Wij bekijken de mogelijkheden en afmetingen van de kavel en onderzoeken de eisen van het bestemmingsplan.

 

 
Slides__Tekengebied 1 kopie.png

2. PLAN-/PRIJSVORMING

Na het eerste gesprek vertalen wij de wensen van de klant naar een plan. Naar aanleiding van het schetsplan maken wij een prijsaanbieding. Deze twee stukken worden besproken tijdens het tweede verkoopgesprek. De aanpassingen die daaruit voortkomen passen wij aan in het plan en de prijsaanbieding. Wanneer er nog zaken moeten wijzigen, volgt een derde verkoopgesprek. Dit doen wij totdat alle wensen zijn vertaald in het plan en de prijsaanbieding. Daarna maken wij een definitief plan.

 

 
3.png

3. OVEREENKOMST

Tijdens het afrondende verkoopgesprek bespreken wij de technische omschrijving en worden de contractstukken ondertekend. Zodra deze zijn ondertekend hoeft de klant een periode niets te doen en gaan wij van RiantHuis aan de slag. Er wordt een persoonlijk dossier aangemaakt op Volgjewoning.nl. In dit persoonlijk dossier zijn alle belangrijke documenten gebundeld. Je krijgt als koper een overzicht met belangrijke data zoals wanneer de keuken en het sanitair bij ons bekend moet zijn. Daarnaast kan de verkoper en de projectleider goed zicht houden op de voortgang en wordt je begeleidt waar nodig. Verder kan je chatten om je vragen te stellen.

 

 
4.png

4. WELSTANDS- EN VERGUNNINGAANVRAAG

Nadat de contractstukken zijn ondertekend worden eerst de tekeningen klaar gemaakt om in te dienen bij welstand. Eventuele aanpassingen, als gevolg van welstand, worden besproken bij de eerste werkbespreking met de verkoper en de projectleider. Tijdens de werkbespreking worden een aantal zaken betreffende de uitvoering van de woning besproken, materialen worden uitgezocht en vastgesteld. Tevens is dit ook een overdrachtsmoment en vanaf de werkbespreking is de projectleider je aanspreekpunt. Naar aanleiding van de bespreking en de beoordeling van welstand, worden eventuele wijzigingen doorgevoerd in het plan. Na de beoordeling wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer dit ingediend is, wordt het woningborgcertificaat aangevraagd voor de woning. Dit welstands- en vergunningstraject traject duurt ongeveer 20 weken.

 

 
5.png

5. SHOWROOMTRAJECT

Terwijl het traject van welstands- en vergunningaanvraag loopt, start het showroomtraject. Na de eerste werkbespreking gaat de klant tegelwerk, sanitair en de keuken uitzoeken. Tijdens de tweede werkbespreking worden de bouwtekening, de materiaalstaat, de afwerkstaat, het meer- en minderwerk en de planning besproken. De besproken wijzigingen zijn belangrijk voor de definitieve werktekeningen.

 

 
6.png

6. DEFINITIEF PLAN

Wanneer de klant alle keuzes heeft gemaakt wordt de definitieve werktekening gemaakt. Daarna wordt de materiaalstaat en afwerkstaat definitief gemaakt. Wanneer de klant akkoord geeft op de definitieve stukken, plaatsen wij alle bestellingen.

 

 
7.png

7. WERKVOORBEREIDING

De projectleider gaat op basis van de definitieve stukken de materialen bestellen. De tekenaar maakt de werktekeningen die vervolgens gecontroleerd worden door de leveranciers. De projectleider bespreekt de woning met de uitvoerder. Vanaf dit moment is de uitvoerder het aanspreekpunt vanuit RiantHuis.

 

 
8.png

8. BOUW VAN JOUW WONING

De maanden van voorbereiding zijn voorbij. De start van de woning gaat beginnen. Tijdens het bouwen van jouw RiantHuis zijn er diverse momenten om ter plaatse op de bouw te komen kijken. Voordat de woning wordt opgeleverd heeft de klant een vooroplevering met de uitvoerder. De vooropleveringspunten worden indien mogelijk nog aangepast voordat de eindoplevering plaats vindt.

 

 
9.png

9. OPLEVERING

Het einde is bijna in zicht. Er wordt een datum gepland voor de oplevering van jouw RiantHuis. De woning wordt samen met de klant doorlopen voor eventuele opleveringspunten. Van de opleveringspunten wordt een opleveringsrapport gemaakt die de klant ontvangt. Daarnaast worden de garantieverklaringen en opleveringsdocumenten overhandigt. Wanneer dit allemaal rond is wordt de sleutel overhandigt aan de klant en kan de klant gaan verhuizen.