RIANTHUIS TRAJECT

 
 
Slides__Tekengebied 1.png

1. VERKOOPGESPREK

Tijdens het verkoopgesprek maken wij kennis met elkaar. Wij leggen uit wat RiantHuis is, welke mogelijkheden er zijn en hoe het RiantHuis traject verloopt. Wij bespreken de wensen van de klant en vragen naar de gezinssamenstelling. Wij bekijken de mogelijkheden en afmetingen van het kavel en onderzoeken de eisen van het bestemmingsplan.

 

 
Slides__Tekengebied 1 kopie.png

2. PLAN-/PRIJSVORMING

Na het eerste gesprek vertalen wij de wensen van de klant naar een plan. Naar aanleiding van het schetsplan maken wij een prijsaanbieding. Deze twee stukken worden besproken tijdens het tweede verkoopgesprek. De aanpassingen die daaruit voortkomen passen wij aan in het plan en de prijsaanbieding. Wanneer er nog zaken moeten wijzigen, volgt een derde verkoopgesprek. Dit doen wij totdat alle wensen zijn vertaald in het plan en de prijsaanbieding. Daarna maken wij een definitief plan.

 

 
3.png

3. OVEREENKOMST

Tijdens het afrondende verkoopgesprek bespreken wij de technische omschrijving en worden de contractstukken ondertekend. Zodra deze zijn ondertekend hoeft de klant een periode niks te doen en gaan wij van RiantHuis aan de slag om alles in orde te maken. De overdracht van verkoper naar projectleider vindt plaats en er wordt een persoonlijk dossier aangemaakt op Volgjewoning.nl door de koperbegeleidster. In dit persoonlijk dossier zijn alle belangrijke documenten gebundeld. Je krijgt als koper een eigen planning met belangrijke data zoals wanneer de keuken en het sanitair bij ons bekend moet zijn. Daarnaast kan de koperbegeleidster goed zicht houden op de voortgang en begeleidt je waar nodig. Verder kan je chatten met de koperbegeleidster om je vragen te stellen.

 

 
4.png

4. WELSTANDS- EN VERGUNNINGAANVRAAG

Nadat de contractstukken zijn getekend worden allereerst de tekeningen klaar gemaakt om in te dienen bij welstand. Eventuele aanpassingen worden doorgevoerd in het plan naar aanleiding van de beoordeling. Na de beoordeling wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer dit allemaal rond is, wordt woningborg aangevraagd voor de woning. Dit traject duurt ongeveer 20 weken.

 

 
5.png

5. SHOWROOMTRAJECT

Terwijl het traject van welstands- en vergunningaanvraag loopt, start het showroomtraject. Je wordt uitgenodigd door de projectleider en de koperbegeleidster voor de eerste werkbespreking. Tijdens de werkbespreking worden een aantal zaken betreffende de uitvoering van de woning besproken, materialen worden uitgezocht en vastgesteld. Tijdens dit traject gaat de klant tegelwerk, sanitair en de keuken uitzoeken. Deze beslissingen zijn belangrijk voor de definitieve tekeningen. Daarnaast gaat de klant in overleg met de installateur om de elektra opties te bespreken.

 

 
6.png

6. DEFINITIEF PLAN

Wanneer de klant alle keuzes heeft gemaakt wordt de definitieve tekening gemaakt. Daarna wordt de materiaalstaat en afwerkstaat definitief gemaakt en besproken met de klant. De planning van de bouw en het meer- en minderwerk wordt ook besproken. Wanneer de klant akkoord geeft op de definitieve stukken, plaatsen wij alle bestellingen.

 

 
7.png

7. WERKVOORBEREIDING

De projectleider gaat op basis van de definitieve stukken de materialen bestellen. De tekenaar maakt de werktekeningen die vervolgens gecontroleerd worden door de leveranciers. De projectleider bespreekt de woning met de uitvoerder. Vanaf dit moment is de uitvoerder het aanspreekpunt vanuit RiantHuis.

 

 
8.png

8. BOUW VAN JOUW WONING

De maanden van voorbereiding zijn voorbij. De start van de woning gaat beginnen. Tijdens het bouwen van jouw RiantHuis zijn er diverse momenten om ter plaatse op de bouw te komen kijken. Voordat de woning wordt opgeleverd heeft de klant een vooroplevering met de uitvoerder. De vooropleveringspunten worden indien mogelijk nog aangepast voordat de eindoplevering plaats vindt.

 

 
9.png

9. OPLEVERING

Het einde is bijna in zicht. Er wordt een datum gepland voor de oplevering van jouw RiantHuis. De woning wordt samen met de klant doorlopen voor eventuele opleveringspunten. Van de opleveringspunten wordt een opleveringsrapport gemaakt die de klant ontvangt. Daarnaast worden de garantieverklaringen en opleveringsdocumenten overhandigt. Wanneer dit allemaal rond is wordt de sleutel overhandigt aan de klant en kan de klant gaan verhuizen.